Ontslag Creil

Uw werkgever in Creil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Creil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Creil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Creil. Uw werkgever in Creil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Creil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Creil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Creil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Creil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Creil of met bevallingsverlof bent in Creil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Creil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Creil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Creil
 • Als u in Creil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Creil wilt opnemen;
 • Omdat u in Creil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Creil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Creil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Creil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Creil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Creil. Uitzonderingen in Creil;
 • Als uw werkgever in Creil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Creil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Creil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Creil niet geschikt voor uw werk in Creil of
 • u functioneert niet voldoende in Creil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Creil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Creil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Creil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Creil verblijft, dan mag uw werkgever in Creil u eveneens wel ontslaan.