Ontslag Craubeek

Uw werkgever in Craubeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Craubeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Craubeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Craubeek. Uw werkgever in Craubeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Craubeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Craubeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Craubeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Craubeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Craubeek of met bevallingsverlof bent in Craubeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Craubeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Craubeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Craubeek
 • Als u in Craubeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Craubeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Craubeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Craubeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Craubeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Craubeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Craubeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Craubeek. Uitzonderingen in Craubeek;
 • Als uw werkgever in Craubeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Craubeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Craubeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Craubeek niet geschikt voor uw werk in Craubeek of
 • u functioneert niet voldoende in Craubeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Craubeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Craubeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Craubeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Craubeek verblijft, dan mag uw werkgever in Craubeek u eveneens wel ontslaan.