Ontslag Crapoel

Uw werkgever in Crapoel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Crapoel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Crapoel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Crapoel. Uw werkgever in Crapoel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Crapoel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Crapoel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Crapoel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Crapoel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Crapoel of met bevallingsverlof bent in Crapoel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Crapoel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Crapoel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Crapoel
 • Als u in Crapoel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Crapoel wilt opnemen;
 • Omdat u in Crapoel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Crapoel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Crapoel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Crapoel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Crapoel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Crapoel. Uitzonderingen in Crapoel;
 • Als uw werkgever in Crapoel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Crapoel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Crapoel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Crapoel niet geschikt voor uw werk in Crapoel of
 • u functioneert niet voldoende in Crapoel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Crapoel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Crapoel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Crapoel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Crapoel verblijft, dan mag uw werkgever in Crapoel u eveneens wel ontslaan.