Ontslag Cranendonck

Uw werkgever in Cranendonck mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cranendonck zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cranendonck

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cranendonck. Uw werkgever in Cranendonck mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cranendonck arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cranendonck niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cranendonck te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cranendonck u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cranendonck of met bevallingsverlof bent in Cranendonck.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cranendonck kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cranendonck die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cranendonck
 • Als u in Cranendonck lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cranendonck wilt opnemen;
 • Omdat u in Cranendonck lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cranendonck lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cranendonck wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cranendonck op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cranendonck

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cranendonck. Uitzonderingen in Cranendonck;
 • Als uw werkgever in Cranendonck bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cranendonck aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cranendonck gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cranendonck niet geschikt voor uw werk in Cranendonck of
 • u functioneert niet voldoende in Cranendonck.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cranendonck

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cranendonck niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cranendonck of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cranendonck verblijft, dan mag uw werkgever in Cranendonck u eveneens wel ontslaan.