Ontslag Couwelaar /cauwelaer (?)

Uw werkgever in Couwelaar /cauwelaer (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Couwelaar /cauwelaer (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Couwelaar /cauwelaer (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Couwelaar /cauwelaer (?). Uw werkgever in Couwelaar /cauwelaer (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Couwelaar /cauwelaer (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Couwelaar /cauwelaer (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Couwelaar /cauwelaer (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Couwelaar /cauwelaer (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Couwelaar /cauwelaer (?) of met bevallingsverlof bent in Couwelaar /cauwelaer (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Couwelaar /cauwelaer (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Couwelaar /cauwelaer (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Couwelaar /cauwelaer (?)
 • Als u in Couwelaar /cauwelaer (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Couwelaar /cauwelaer (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Couwelaar /cauwelaer (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Couwelaar /cauwelaer (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Couwelaar /cauwelaer (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Couwelaar /cauwelaer (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Couwelaar /cauwelaer (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Couwelaar /cauwelaer (?). Uitzonderingen in Couwelaar /cauwelaer (?);
 • Als uw werkgever in Couwelaar /cauwelaer (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Couwelaar /cauwelaer (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Couwelaar /cauwelaer (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Couwelaar /cauwelaer (?) niet geschikt voor uw werk in Couwelaar /cauwelaer (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Couwelaar /cauwelaer (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Couwelaar /cauwelaer (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Couwelaar /cauwelaer (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Couwelaar /cauwelaer (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Couwelaar /cauwelaer (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Couwelaar /cauwelaer (?) u eveneens wel ontslaan.