Ontslag Cothen

Uw werkgever in Cothen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cothen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cothen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cothen. Uw werkgever in Cothen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cothen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cothen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cothen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cothen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cothen of met bevallingsverlof bent in Cothen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cothen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cothen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cothen
 • Als u in Cothen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cothen wilt opnemen;
 • Omdat u in Cothen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cothen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cothen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cothen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cothen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cothen. Uitzonderingen in Cothen;
 • Als uw werkgever in Cothen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cothen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cothen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cothen niet geschikt voor uw werk in Cothen of
 • u functioneert niet voldoende in Cothen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cothen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cothen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cothen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cothen verblijft, dan mag uw werkgever in Cothen u eveneens wel ontslaan.