Ontslag Cortenoever

Uw werkgever in Cortenoever mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cortenoever zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cortenoever

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cortenoever. Uw werkgever in Cortenoever mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cortenoever arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cortenoever niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cortenoever te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cortenoever u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cortenoever of met bevallingsverlof bent in Cortenoever.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cortenoever kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cortenoever die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cortenoever
 • Als u in Cortenoever lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cortenoever wilt opnemen;
 • Omdat u in Cortenoever lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cortenoever lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cortenoever wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cortenoever op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cortenoever

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cortenoever. Uitzonderingen in Cortenoever;
 • Als uw werkgever in Cortenoever bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cortenoever aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cortenoever gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cortenoever niet geschikt voor uw werk in Cortenoever of
 • u functioneert niet voldoende in Cortenoever.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cortenoever

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cortenoever niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cortenoever of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cortenoever verblijft, dan mag uw werkgever in Cortenoever u eveneens wel ontslaan.