Ontslag Cornwerd /koarnwert

Uw werkgever in Cornwerd /koarnwert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cornwerd /koarnwert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cornwerd /koarnwert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cornwerd /koarnwert. Uw werkgever in Cornwerd /koarnwert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cornwerd /koarnwert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cornwerd /koarnwert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cornwerd /koarnwert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cornwerd /koarnwert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cornwerd /koarnwert of met bevallingsverlof bent in Cornwerd /koarnwert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cornwerd /koarnwert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cornwerd /koarnwert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cornwerd /koarnwert
 • Als u in Cornwerd /koarnwert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cornwerd /koarnwert wilt opnemen;
 • Omdat u in Cornwerd /koarnwert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cornwerd /koarnwert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cornwerd /koarnwert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cornwerd /koarnwert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cornwerd /koarnwert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cornwerd /koarnwert. Uitzonderingen in Cornwerd /koarnwert;
 • Als uw werkgever in Cornwerd /koarnwert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cornwerd /koarnwert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cornwerd /koarnwert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cornwerd /koarnwert niet geschikt voor uw werk in Cornwerd /koarnwert of
 • u functioneert niet voldoende in Cornwerd /koarnwert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cornwerd /koarnwert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cornwerd /koarnwert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cornwerd /koarnwert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cornwerd /koarnwert verblijft, dan mag uw werkgever in Cornwerd /koarnwert u eveneens wel ontslaan.