Ontslag Commissiepolle

Uw werkgever in Commissiepolle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Commissiepolle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Commissiepolle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Commissiepolle. Uw werkgever in Commissiepolle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Commissiepolle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Commissiepolle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Commissiepolle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Commissiepolle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Commissiepolle of met bevallingsverlof bent in Commissiepolle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Commissiepolle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Commissiepolle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Commissiepolle
 • Als u in Commissiepolle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Commissiepolle wilt opnemen;
 • Omdat u in Commissiepolle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Commissiepolle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Commissiepolle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Commissiepolle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Commissiepolle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Commissiepolle. Uitzonderingen in Commissiepolle;
 • Als uw werkgever in Commissiepolle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Commissiepolle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Commissiepolle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Commissiepolle niet geschikt voor uw werk in Commissiepolle of
 • u functioneert niet voldoende in Commissiepolle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Commissiepolle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Commissiepolle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Commissiepolle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Commissiepolle verblijft, dan mag uw werkgever in Commissiepolle u eveneens wel ontslaan.