Ontslag Colmschate

Uw werkgever in Colmschate mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Colmschate zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Colmschate

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Colmschate. Uw werkgever in Colmschate mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Colmschate arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Colmschate niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Colmschate te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Colmschate u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Colmschate of met bevallingsverlof bent in Colmschate.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Colmschate kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Colmschate die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Colmschate
 • Als u in Colmschate lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Colmschate wilt opnemen;
 • Omdat u in Colmschate lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Colmschate lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Colmschate wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Colmschate op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Colmschate

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Colmschate. Uitzonderingen in Colmschate;
 • Als uw werkgever in Colmschate bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Colmschate aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Colmschate gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Colmschate niet geschikt voor uw werk in Colmschate of
 • u functioneert niet voldoende in Colmschate.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Colmschate

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Colmschate niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Colmschate of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Colmschate verblijft, dan mag uw werkgever in Colmschate u eveneens wel ontslaan.