Ontslag Colmont

Uw werkgever in Colmont mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Colmont zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Colmont

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Colmont. Uw werkgever in Colmont mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Colmont arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Colmont niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Colmont te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Colmont u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Colmont of met bevallingsverlof bent in Colmont.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Colmont kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Colmont die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Colmont
 • Als u in Colmont lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Colmont wilt opnemen;
 • Omdat u in Colmont lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Colmont lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Colmont wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Colmont op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Colmont

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Colmont. Uitzonderingen in Colmont;
 • Als uw werkgever in Colmont bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Colmont aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Colmont gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Colmont niet geschikt voor uw werk in Colmont of
 • u functioneert niet voldoende in Colmont.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Colmont

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Colmont niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Colmont of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Colmont verblijft, dan mag uw werkgever in Colmont u eveneens wel ontslaan.