Ontslag Collendoornerveen

Uw werkgever in Collendoornerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Collendoornerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Collendoornerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Collendoornerveen. Uw werkgever in Collendoornerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Collendoornerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Collendoornerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Collendoornerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Collendoornerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Collendoornerveen of met bevallingsverlof bent in Collendoornerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Collendoornerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Collendoornerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Collendoornerveen
 • Als u in Collendoornerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Collendoornerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Collendoornerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Collendoornerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Collendoornerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Collendoornerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Collendoornerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Collendoornerveen. Uitzonderingen in Collendoornerveen;
 • Als uw werkgever in Collendoornerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Collendoornerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Collendoornerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Collendoornerveen niet geschikt voor uw werk in Collendoornerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Collendoornerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Collendoornerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Collendoornerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Collendoornerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Collendoornerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Collendoornerveen u eveneens wel ontslaan.