Ontslag Collendoorn

Uw werkgever in Collendoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Collendoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Collendoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Collendoorn. Uw werkgever in Collendoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Collendoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Collendoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Collendoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Collendoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Collendoorn of met bevallingsverlof bent in Collendoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Collendoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Collendoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Collendoorn
 • Als u in Collendoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Collendoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Collendoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Collendoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Collendoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Collendoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Collendoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Collendoorn. Uitzonderingen in Collendoorn;
 • Als uw werkgever in Collendoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Collendoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Collendoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Collendoorn niet geschikt voor uw werk in Collendoorn of
 • u functioneert niet voldoende in Collendoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Collendoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Collendoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Collendoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Collendoorn verblijft, dan mag uw werkgever in Collendoorn u eveneens wel ontslaan.