Ontslag Colijnsplaat

Uw werkgever in Colijnsplaat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Colijnsplaat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Colijnsplaat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Colijnsplaat. Uw werkgever in Colijnsplaat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Colijnsplaat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Colijnsplaat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Colijnsplaat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Colijnsplaat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Colijnsplaat of met bevallingsverlof bent in Colijnsplaat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Colijnsplaat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Colijnsplaat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Colijnsplaat
 • Als u in Colijnsplaat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Colijnsplaat wilt opnemen;
 • Omdat u in Colijnsplaat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Colijnsplaat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Colijnsplaat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Colijnsplaat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Colijnsplaat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Colijnsplaat. Uitzonderingen in Colijnsplaat;
 • Als uw werkgever in Colijnsplaat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Colijnsplaat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Colijnsplaat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Colijnsplaat niet geschikt voor uw werk in Colijnsplaat of
 • u functioneert niet voldoende in Colijnsplaat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Colijnsplaat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Colijnsplaat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Colijnsplaat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Colijnsplaat verblijft, dan mag uw werkgever in Colijnsplaat u eveneens wel ontslaan.