Ontslag Coldenhove

Uw werkgever in Coldenhove mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Coldenhove zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Coldenhove

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Coldenhove. Uw werkgever in Coldenhove mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Coldenhove arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Coldenhove niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Coldenhove te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Coldenhove u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Coldenhove of met bevallingsverlof bent in Coldenhove.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Coldenhove kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Coldenhove die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Coldenhove
 • Als u in Coldenhove lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Coldenhove wilt opnemen;
 • Omdat u in Coldenhove lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Coldenhove lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Coldenhove wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Coldenhove op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Coldenhove

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Coldenhove. Uitzonderingen in Coldenhove;
 • Als uw werkgever in Coldenhove bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Coldenhove aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Coldenhove gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Coldenhove niet geschikt voor uw werk in Coldenhove of
 • u functioneert niet voldoende in Coldenhove.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Coldenhove

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Coldenhove niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Coldenhove of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Coldenhove verblijft, dan mag uw werkgever in Coldenhove u eveneens wel ontslaan.