Ontslag Coevorden

Uw werkgever in Coevorden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Coevorden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Coevorden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Coevorden. Uw werkgever in Coevorden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Coevorden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Coevorden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Coevorden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Coevorden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Coevorden of met bevallingsverlof bent in Coevorden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Coevorden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Coevorden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Coevorden
 • Als u in Coevorden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Coevorden wilt opnemen;
 • Omdat u in Coevorden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Coevorden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Coevorden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Coevorden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Coevorden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Coevorden. Uitzonderingen in Coevorden;
 • Als uw werkgever in Coevorden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Coevorden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Coevorden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Coevorden niet geschikt voor uw werk in Coevorden of
 • u functioneert niet voldoende in Coevorden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Coevorden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Coevorden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Coevorden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Coevorden verblijft, dan mag uw werkgever in Coevorden u eveneens wel ontslaan.