Ontslag Clinge

Uw werkgever in Clinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Clinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Clinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Clinge. Uw werkgever in Clinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Clinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Clinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Clinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Clinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Clinge of met bevallingsverlof bent in Clinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Clinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Clinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Clinge
 • Als u in Clinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Clinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Clinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Clinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Clinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Clinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Clinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Clinge. Uitzonderingen in Clinge;
 • Als uw werkgever in Clinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Clinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Clinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Clinge niet geschikt voor uw werk in Clinge of
 • u functioneert niet voldoende in Clinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Clinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Clinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Clinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Clinge verblijft, dan mag uw werkgever in Clinge u eveneens wel ontslaan.