Ontslag Chaamdijk

Uw werkgever in Chaamdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Chaamdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Chaamdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Chaamdijk. Uw werkgever in Chaamdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Chaamdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Chaamdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Chaamdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Chaamdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Chaamdijk of met bevallingsverlof bent in Chaamdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Chaamdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Chaamdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Chaamdijk
 • Als u in Chaamdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Chaamdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Chaamdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Chaamdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Chaamdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Chaamdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Chaamdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Chaamdijk. Uitzonderingen in Chaamdijk;
 • Als uw werkgever in Chaamdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Chaamdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Chaamdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Chaamdijk niet geschikt voor uw werk in Chaamdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Chaamdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Chaamdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Chaamdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Chaamdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Chaamdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Chaamdijk u eveneens wel ontslaan.