Ontslag Chaam

Uw werkgever in Chaam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Chaam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Chaam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Chaam. Uw werkgever in Chaam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Chaam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Chaam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Chaam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Chaam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Chaam of met bevallingsverlof bent in Chaam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Chaam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Chaam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Chaam
 • Als u in Chaam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Chaam wilt opnemen;
 • Omdat u in Chaam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Chaam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Chaam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Chaam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Chaam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Chaam. Uitzonderingen in Chaam;
 • Als uw werkgever in Chaam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Chaam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Chaam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Chaam niet geschikt voor uw werk in Chaam of
 • u functioneert niet voldoende in Chaam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Chaam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Chaam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Chaam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Chaam verblijft, dan mag uw werkgever in Chaam u eveneens wel ontslaan.