Ontslag Ceresdorp

Uw werkgever in Ceresdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ceresdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ceresdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ceresdorp. Uw werkgever in Ceresdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ceresdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ceresdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ceresdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ceresdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ceresdorp of met bevallingsverlof bent in Ceresdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ceresdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ceresdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ceresdorp
 • Als u in Ceresdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ceresdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Ceresdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ceresdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ceresdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ceresdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ceresdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ceresdorp. Uitzonderingen in Ceresdorp;
 • Als uw werkgever in Ceresdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ceresdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ceresdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ceresdorp niet geschikt voor uw werk in Ceresdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Ceresdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ceresdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ceresdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ceresdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ceresdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Ceresdorp u eveneens wel ontslaan.