Ontslag Cellemuiden

Uw werkgever in Cellemuiden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cellemuiden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cellemuiden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cellemuiden. Uw werkgever in Cellemuiden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cellemuiden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cellemuiden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cellemuiden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cellemuiden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cellemuiden of met bevallingsverlof bent in Cellemuiden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cellemuiden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cellemuiden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cellemuiden
 • Als u in Cellemuiden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cellemuiden wilt opnemen;
 • Omdat u in Cellemuiden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cellemuiden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cellemuiden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cellemuiden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cellemuiden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cellemuiden. Uitzonderingen in Cellemuiden;
 • Als uw werkgever in Cellemuiden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cellemuiden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cellemuiden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cellemuiden niet geschikt voor uw werk in Cellemuiden of
 • u functioneert niet voldoende in Cellemuiden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cellemuiden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cellemuiden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cellemuiden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cellemuiden verblijft, dan mag uw werkgever in Cellemuiden u eveneens wel ontslaan.