Ontslag Cattenbroek

Uw werkgever in Cattenbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cattenbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cattenbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cattenbroek. Uw werkgever in Cattenbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cattenbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cattenbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cattenbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cattenbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cattenbroek of met bevallingsverlof bent in Cattenbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cattenbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cattenbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cattenbroek
 • Als u in Cattenbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cattenbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Cattenbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cattenbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cattenbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cattenbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cattenbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cattenbroek. Uitzonderingen in Cattenbroek;
 • Als uw werkgever in Cattenbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cattenbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cattenbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cattenbroek niet geschikt voor uw werk in Cattenbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Cattenbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cattenbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cattenbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cattenbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cattenbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Cattenbroek u eveneens wel ontslaan.