Ontslag Catsop

Uw werkgever in Catsop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Catsop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Catsop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Catsop. Uw werkgever in Catsop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Catsop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Catsop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Catsop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Catsop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Catsop of met bevallingsverlof bent in Catsop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Catsop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Catsop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Catsop
 • Als u in Catsop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Catsop wilt opnemen;
 • Omdat u in Catsop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Catsop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Catsop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Catsop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Catsop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Catsop. Uitzonderingen in Catsop;
 • Als uw werkgever in Catsop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Catsop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Catsop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Catsop niet geschikt voor uw werk in Catsop of
 • u functioneert niet voldoende in Catsop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Catsop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Catsop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Catsop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Catsop verblijft, dan mag uw werkgever in Catsop u eveneens wel ontslaan.