Ontslag Castricum

Uw werkgever in Castricum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Castricum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Castricum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Castricum. Uw werkgever in Castricum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Castricum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Castricum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Castricum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Castricum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Castricum of met bevallingsverlof bent in Castricum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Castricum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Castricum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Castricum
 • Als u in Castricum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Castricum wilt opnemen;
 • Omdat u in Castricum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Castricum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Castricum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Castricum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Castricum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Castricum. Uitzonderingen in Castricum;
 • Als uw werkgever in Castricum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Castricum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Castricum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Castricum niet geschikt voor uw werk in Castricum of
 • u functioneert niet voldoende in Castricum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Castricum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Castricum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Castricum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Castricum verblijft, dan mag uw werkgever in Castricum u eveneens wel ontslaan.