Ontslag Castert

Uw werkgever in Castert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Castert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Castert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Castert. Uw werkgever in Castert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Castert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Castert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Castert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Castert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Castert of met bevallingsverlof bent in Castert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Castert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Castert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Castert
 • Als u in Castert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Castert wilt opnemen;
 • Omdat u in Castert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Castert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Castert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Castert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Castert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Castert. Uitzonderingen in Castert;
 • Als uw werkgever in Castert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Castert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Castert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Castert niet geschikt voor uw werk in Castert of
 • u functioneert niet voldoende in Castert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Castert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Castert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Castert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Castert verblijft, dan mag uw werkgever in Castert u eveneens wel ontslaan.