Ontslag Casteren

Uw werkgever in Casteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Casteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Casteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Casteren. Uw werkgever in Casteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Casteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Casteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Casteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Casteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Casteren of met bevallingsverlof bent in Casteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Casteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Casteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Casteren
 • Als u in Casteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Casteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Casteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Casteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Casteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Casteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Casteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Casteren. Uitzonderingen in Casteren;
 • Als uw werkgever in Casteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Casteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Casteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Casteren niet geschikt voor uw werk in Casteren of
 • u functioneert niet voldoende in Casteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Casteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Casteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Casteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Casteren verblijft, dan mag uw werkgever in Casteren u eveneens wel ontslaan.