Ontslag Castenray

Uw werkgever in Castenray mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Castenray zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Castenray

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Castenray. Uw werkgever in Castenray mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Castenray arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Castenray niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Castenray te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Castenray u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Castenray of met bevallingsverlof bent in Castenray.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Castenray kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Castenray die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Castenray
 • Als u in Castenray lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Castenray wilt opnemen;
 • Omdat u in Castenray lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Castenray lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Castenray wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Castenray op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Castenray

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Castenray. Uitzonderingen in Castenray;
 • Als uw werkgever in Castenray bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Castenray aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Castenray gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Castenray niet geschikt voor uw werk in Castenray of
 • u functioneert niet voldoende in Castenray.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Castenray

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Castenray niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Castenray of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Castenray verblijft, dan mag uw werkgever in Castenray u eveneens wel ontslaan.