Ontslag Castelre

Uw werkgever in Castelre mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Castelre zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Castelre

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Castelre. Uw werkgever in Castelre mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Castelre arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Castelre niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Castelre te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Castelre u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Castelre of met bevallingsverlof bent in Castelre.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Castelre kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Castelre die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Castelre
 • Als u in Castelre lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Castelre wilt opnemen;
 • Omdat u in Castelre lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Castelre lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Castelre wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Castelre op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Castelre

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Castelre. Uitzonderingen in Castelre;
 • Als uw werkgever in Castelre bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Castelre aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Castelre gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Castelre niet geschikt voor uw werk in Castelre of
 • u functioneert niet voldoende in Castelre.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Castelre

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Castelre niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Castelre of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Castelre verblijft, dan mag uw werkgever in Castelre u eveneens wel ontslaan.