Ontslag Cartils

Uw werkgever in Cartils mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cartils zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cartils

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cartils. Uw werkgever in Cartils mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cartils arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cartils niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cartils te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cartils u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cartils of met bevallingsverlof bent in Cartils.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cartils kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cartils die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cartils
 • Als u in Cartils lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cartils wilt opnemen;
 • Omdat u in Cartils lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cartils lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cartils wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cartils op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cartils

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cartils. Uitzonderingen in Cartils;
 • Als uw werkgever in Cartils bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cartils aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cartils gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cartils niet geschikt voor uw werk in Cartils of
 • u functioneert niet voldoende in Cartils.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cartils

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cartils niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cartils of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cartils verblijft, dan mag uw werkgever in Cartils u eveneens wel ontslaan.