Ontslag Carnisse

Uw werkgever in Carnisse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Carnisse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Carnisse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Carnisse. Uw werkgever in Carnisse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Carnisse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Carnisse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Carnisse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Carnisse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Carnisse of met bevallingsverlof bent in Carnisse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Carnisse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Carnisse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Carnisse
 • Als u in Carnisse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Carnisse wilt opnemen;
 • Omdat u in Carnisse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Carnisse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Carnisse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Carnisse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Carnisse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Carnisse. Uitzonderingen in Carnisse;
 • Als uw werkgever in Carnisse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Carnisse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Carnisse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Carnisse niet geschikt voor uw werk in Carnisse of
 • u functioneert niet voldoende in Carnisse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Carnisse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Carnisse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Carnisse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Carnisse verblijft, dan mag uw werkgever in Carnisse u eveneens wel ontslaan.