Ontslag Camerig

Uw werkgever in Camerig mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Camerig zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Camerig

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Camerig. Uw werkgever in Camerig mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Camerig arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Camerig niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Camerig te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Camerig u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Camerig of met bevallingsverlof bent in Camerig.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Camerig kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Camerig die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Camerig
 • Als u in Camerig lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Camerig wilt opnemen;
 • Omdat u in Camerig lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Camerig lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Camerig wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Camerig op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Camerig

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Camerig. Uitzonderingen in Camerig;
 • Als uw werkgever in Camerig bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Camerig aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Camerig gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Camerig niet geschikt voor uw werk in Camerig of
 • u functioneert niet voldoende in Camerig.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Camerig

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Camerig niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Camerig of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Camerig verblijft, dan mag uw werkgever in Camerig u eveneens wel ontslaan.