Ontslag Caluna

Uw werkgever in Caluna mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Caluna zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Caluna

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Caluna. Uw werkgever in Caluna mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Caluna arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Caluna niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Caluna te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Caluna u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Caluna of met bevallingsverlof bent in Caluna.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Caluna kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Caluna die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Caluna
 • Als u in Caluna lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Caluna wilt opnemen;
 • Omdat u in Caluna lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Caluna lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Caluna wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Caluna op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Caluna

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Caluna. Uitzonderingen in Caluna;
 • Als uw werkgever in Caluna bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Caluna aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Caluna gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Caluna niet geschikt voor uw werk in Caluna of
 • u functioneert niet voldoende in Caluna.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Caluna

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Caluna niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Caluna of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Caluna verblijft, dan mag uw werkgever in Caluna u eveneens wel ontslaan.