Ontslag Calslagen

Uw werkgever in Calslagen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Calslagen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Calslagen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Calslagen. Uw werkgever in Calslagen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Calslagen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Calslagen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Calslagen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Calslagen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Calslagen of met bevallingsverlof bent in Calslagen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Calslagen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Calslagen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Calslagen
 • Als u in Calslagen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Calslagen wilt opnemen;
 • Omdat u in Calslagen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Calslagen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Calslagen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Calslagen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Calslagen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Calslagen. Uitzonderingen in Calslagen;
 • Als uw werkgever in Calslagen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Calslagen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Calslagen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Calslagen niet geschikt voor uw werk in Calslagen of
 • u functioneert niet voldoende in Calslagen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Calslagen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Calslagen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Calslagen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Calslagen verblijft, dan mag uw werkgever in Calslagen u eveneens wel ontslaan.