Ontslag Callantsoog

Uw werkgever in Callantsoog mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Callantsoog zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Callantsoog

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Callantsoog. Uw werkgever in Callantsoog mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Callantsoog arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Callantsoog niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Callantsoog te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Callantsoog u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Callantsoog of met bevallingsverlof bent in Callantsoog.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Callantsoog kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Callantsoog die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Callantsoog
 • Als u in Callantsoog lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Callantsoog wilt opnemen;
 • Omdat u in Callantsoog lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Callantsoog lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Callantsoog wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Callantsoog op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Callantsoog

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Callantsoog. Uitzonderingen in Callantsoog;
 • Als uw werkgever in Callantsoog bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Callantsoog aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Callantsoog gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Callantsoog niet geschikt voor uw werk in Callantsoog of
 • u functioneert niet voldoende in Callantsoog.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Callantsoog

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Callantsoog niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Callantsoog of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Callantsoog verblijft, dan mag uw werkgever in Callantsoog u eveneens wel ontslaan.