Ontslag Californië

Uw werkgever in Californië mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Californië zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Californië

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Californië. Uw werkgever in Californië mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Californië arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Californië niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Californië te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Californië u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Californië of met bevallingsverlof bent in Californië.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Californië kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Californië die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Californië
 • Als u in Californië lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Californië wilt opnemen;
 • Omdat u in Californië lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Californië lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Californië wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Californië op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Californië

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Californië. Uitzonderingen in Californië;
 • Als uw werkgever in Californië bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Californië aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Californië gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Californië niet geschikt voor uw werk in Californië of
 • u functioneert niet voldoende in Californië.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Californië

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Californië niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Californië of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Californië verblijft, dan mag uw werkgever in Californië u eveneens wel ontslaan.