Ontslag Calfven

Uw werkgever in Calfven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Calfven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Calfven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Calfven. Uw werkgever in Calfven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Calfven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Calfven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Calfven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Calfven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Calfven of met bevallingsverlof bent in Calfven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Calfven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Calfven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Calfven
 • Als u in Calfven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Calfven wilt opnemen;
 • Omdat u in Calfven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Calfven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Calfven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Calfven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Calfven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Calfven. Uitzonderingen in Calfven;
 • Als uw werkgever in Calfven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Calfven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Calfven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Calfven niet geschikt voor uw werk in Calfven of
 • u functioneert niet voldoende in Calfven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Calfven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Calfven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Calfven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Calfven verblijft, dan mag uw werkgever in Calfven u eveneens wel ontslaan.