Ontslag Cadzand-bad

Uw werkgever in Cadzand-bad mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cadzand-bad zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cadzand-bad

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cadzand-bad. Uw werkgever in Cadzand-bad mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cadzand-bad arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cadzand-bad niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cadzand-bad te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cadzand-bad u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cadzand-bad of met bevallingsverlof bent in Cadzand-bad.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cadzand-bad kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cadzand-bad die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cadzand-bad
 • Als u in Cadzand-bad lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cadzand-bad wilt opnemen;
 • Omdat u in Cadzand-bad lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cadzand-bad lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cadzand-bad wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cadzand-bad op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cadzand-bad

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cadzand-bad. Uitzonderingen in Cadzand-bad;
 • Als uw werkgever in Cadzand-bad bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cadzand-bad aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cadzand-bad gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cadzand-bad niet geschikt voor uw werk in Cadzand-bad of
 • u functioneert niet voldoende in Cadzand-bad.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cadzand-bad

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cadzand-bad niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cadzand-bad of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cadzand-bad verblijft, dan mag uw werkgever in Cadzand-bad u eveneens wel ontslaan.