Ontslag Cadzand

Uw werkgever in Cadzand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cadzand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cadzand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cadzand. Uw werkgever in Cadzand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cadzand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cadzand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cadzand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cadzand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cadzand of met bevallingsverlof bent in Cadzand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cadzand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cadzand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cadzand
 • Als u in Cadzand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cadzand wilt opnemen;
 • Omdat u in Cadzand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cadzand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cadzand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cadzand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cadzand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cadzand. Uitzonderingen in Cadzand;
 • Als uw werkgever in Cadzand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cadzand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cadzand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cadzand niet geschikt voor uw werk in Cadzand of
 • u functioneert niet voldoende in Cadzand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cadzand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cadzand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cadzand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cadzand verblijft, dan mag uw werkgever in Cadzand u eveneens wel ontslaan.