Ontslag Cadier en keer

Uw werkgever in Cadier en keer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cadier en keer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cadier en keer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cadier en keer. Uw werkgever in Cadier en keer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cadier en keer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cadier en keer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cadier en keer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cadier en keer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cadier en keer of met bevallingsverlof bent in Cadier en keer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cadier en keer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cadier en keer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cadier en keer
 • Als u in Cadier en keer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cadier en keer wilt opnemen;
 • Omdat u in Cadier en keer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cadier en keer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cadier en keer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cadier en keer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cadier en keer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cadier en keer. Uitzonderingen in Cadier en keer;
 • Als uw werkgever in Cadier en keer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cadier en keer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cadier en keer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cadier en keer niet geschikt voor uw werk in Cadier en keer of
 • u functioneert niet voldoende in Cadier en keer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cadier en keer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cadier en keer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cadier en keer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cadier en keer verblijft, dan mag uw werkgever in Cadier en keer u eveneens wel ontslaan.