Ontslag Cabauw

Uw werkgever in Cabauw mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Cabauw zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Cabauw

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Cabauw. Uw werkgever in Cabauw mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Cabauw arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Cabauw niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Cabauw te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Cabauw u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Cabauw of met bevallingsverlof bent in Cabauw.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Cabauw kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Cabauw die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Cabauw
 • Als u in Cabauw lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Cabauw wilt opnemen;
 • Omdat u in Cabauw lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Cabauw lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Cabauw wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Cabauw op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Cabauw

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Cabauw. Uitzonderingen in Cabauw;
 • Als uw werkgever in Cabauw bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Cabauw aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Cabauw gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Cabauw niet geschikt voor uw werk in Cabauw of
 • u functioneert niet voldoende in Cabauw.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Cabauw

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Cabauw niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Cabauw of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Cabauw verblijft, dan mag uw werkgever in Cabauw u eveneens wel ontslaan.