Ontslag Buweklooster /bouwekleaster

Uw werkgever in Buweklooster /bouwekleaster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Buweklooster /bouwekleaster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Buweklooster /bouwekleaster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Buweklooster /bouwekleaster. Uw werkgever in Buweklooster /bouwekleaster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Buweklooster /bouwekleaster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Buweklooster /bouwekleaster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Buweklooster /bouwekleaster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Buweklooster /bouwekleaster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Buweklooster /bouwekleaster of met bevallingsverlof bent in Buweklooster /bouwekleaster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Buweklooster /bouwekleaster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Buweklooster /bouwekleaster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Buweklooster /bouwekleaster
 • Als u in Buweklooster /bouwekleaster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Buweklooster /bouwekleaster wilt opnemen;
 • Omdat u in Buweklooster /bouwekleaster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Buweklooster /bouwekleaster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Buweklooster /bouwekleaster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Buweklooster /bouwekleaster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Buweklooster /bouwekleaster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Buweklooster /bouwekleaster. Uitzonderingen in Buweklooster /bouwekleaster;
 • Als uw werkgever in Buweklooster /bouwekleaster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Buweklooster /bouwekleaster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Buweklooster /bouwekleaster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Buweklooster /bouwekleaster niet geschikt voor uw werk in Buweklooster /bouwekleaster of
 • u functioneert niet voldoende in Buweklooster /bouwekleaster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Buweklooster /bouwekleaster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Buweklooster /bouwekleaster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Buweklooster /bouwekleaster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Buweklooster /bouwekleaster verblijft, dan mag uw werkgever in Buweklooster /bouwekleaster u eveneens wel ontslaan.