Ontslag Buurmalsen

Uw werkgever in Buurmalsen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Buurmalsen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Buurmalsen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Buurmalsen. Uw werkgever in Buurmalsen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Buurmalsen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Buurmalsen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Buurmalsen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Buurmalsen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Buurmalsen of met bevallingsverlof bent in Buurmalsen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Buurmalsen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Buurmalsen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Buurmalsen
 • Als u in Buurmalsen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Buurmalsen wilt opnemen;
 • Omdat u in Buurmalsen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Buurmalsen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Buurmalsen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Buurmalsen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Buurmalsen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Buurmalsen. Uitzonderingen in Buurmalsen;
 • Als uw werkgever in Buurmalsen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Buurmalsen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Buurmalsen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Buurmalsen niet geschikt voor uw werk in Buurmalsen of
 • u functioneert niet voldoende in Buurmalsen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Buurmalsen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Buurmalsen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Buurmalsen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Buurmalsen verblijft, dan mag uw werkgever in Buurmalsen u eveneens wel ontslaan.