Ontslag Buttinge

Uw werkgever in Buttinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Buttinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Buttinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Buttinge. Uw werkgever in Buttinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Buttinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Buttinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Buttinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Buttinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Buttinge of met bevallingsverlof bent in Buttinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Buttinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Buttinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Buttinge
 • Als u in Buttinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Buttinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Buttinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Buttinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Buttinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Buttinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Buttinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Buttinge. Uitzonderingen in Buttinge;
 • Als uw werkgever in Buttinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Buttinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Buttinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Buttinge niet geschikt voor uw werk in Buttinge of
 • u functioneert niet voldoende in Buttinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Buttinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Buttinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Buttinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Buttinge verblijft, dan mag uw werkgever in Buttinge u eveneens wel ontslaan.