Ontslag Buttinga

Uw werkgever in Buttinga mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Buttinga zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Buttinga

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Buttinga. Uw werkgever in Buttinga mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Buttinga arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Buttinga niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Buttinga te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Buttinga u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Buttinga of met bevallingsverlof bent in Buttinga.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Buttinga kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Buttinga die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Buttinga
 • Als u in Buttinga lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Buttinga wilt opnemen;
 • Omdat u in Buttinga lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Buttinga lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Buttinga wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Buttinga op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Buttinga

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Buttinga. Uitzonderingen in Buttinga;
 • Als uw werkgever in Buttinga bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Buttinga aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Buttinga gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Buttinga niet geschikt voor uw werk in Buttinga of
 • u functioneert niet voldoende in Buttinga.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Buttinga

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Buttinga niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Buttinga of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Buttinga verblijft, dan mag uw werkgever in Buttinga u eveneens wel ontslaan.