Ontslag Bussum

Uw werkgever in Bussum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bussum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bussum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bussum. Uw werkgever in Bussum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bussum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bussum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bussum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bussum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bussum of met bevallingsverlof bent in Bussum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bussum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bussum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bussum
 • Als u in Bussum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bussum wilt opnemen;
 • Omdat u in Bussum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bussum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bussum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bussum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bussum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bussum. Uitzonderingen in Bussum;
 • Als uw werkgever in Bussum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bussum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bussum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bussum niet geschikt voor uw werk in Bussum of
 • u functioneert niet voldoende in Bussum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bussum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bussum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bussum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bussum verblijft, dan mag uw werkgever in Bussum u eveneens wel ontslaan.