Ontslag Bussloo

Uw werkgever in Bussloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bussloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bussloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bussloo. Uw werkgever in Bussloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bussloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bussloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bussloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bussloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bussloo of met bevallingsverlof bent in Bussloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bussloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bussloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bussloo
 • Als u in Bussloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bussloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Bussloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bussloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bussloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bussloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bussloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bussloo. Uitzonderingen in Bussloo;
 • Als uw werkgever in Bussloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bussloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bussloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bussloo niet geschikt voor uw werk in Bussloo of
 • u functioneert niet voldoende in Bussloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bussloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bussloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bussloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bussloo verblijft, dan mag uw werkgever in Bussloo u eveneens wel ontslaan.