Ontslag Bussereind

Uw werkgever in Bussereind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bussereind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bussereind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bussereind. Uw werkgever in Bussereind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bussereind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bussereind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bussereind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bussereind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bussereind of met bevallingsverlof bent in Bussereind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bussereind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bussereind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bussereind
 • Als u in Bussereind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bussereind wilt opnemen;
 • Omdat u in Bussereind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bussereind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bussereind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bussereind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bussereind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bussereind. Uitzonderingen in Bussereind;
 • Als uw werkgever in Bussereind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bussereind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bussereind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bussereind niet geschikt voor uw werk in Bussereind of
 • u functioneert niet voldoende in Bussereind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bussereind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bussereind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bussereind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bussereind verblijft, dan mag uw werkgever in Bussereind u eveneens wel ontslaan.