Ontslag Busselte

Uw werkgever in Busselte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Busselte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Busselte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Busselte. Uw werkgever in Busselte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Busselte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Busselte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Busselte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Busselte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Busselte of met bevallingsverlof bent in Busselte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Busselte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Busselte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Busselte
 • Als u in Busselte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Busselte wilt opnemen;
 • Omdat u in Busselte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Busselte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Busselte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Busselte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Busselte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Busselte. Uitzonderingen in Busselte;
 • Als uw werkgever in Busselte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Busselte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Busselte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Busselte niet geschikt voor uw werk in Busselte of
 • u functioneert niet voldoende in Busselte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Busselte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Busselte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Busselte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Busselte verblijft, dan mag uw werkgever in Busselte u eveneens wel ontslaan.