Ontslag Bussel

Uw werkgever in Bussel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bussel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bussel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bussel. Uw werkgever in Bussel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bussel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bussel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bussel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bussel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bussel of met bevallingsverlof bent in Bussel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bussel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bussel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bussel
 • Als u in Bussel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bussel wilt opnemen;
 • Omdat u in Bussel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bussel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bussel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bussel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bussel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bussel. Uitzonderingen in Bussel;
 • Als uw werkgever in Bussel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bussel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bussel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bussel niet geschikt voor uw werk in Bussel of
 • u functioneert niet voldoende in Bussel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bussel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bussel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bussel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bussel verblijft, dan mag uw werkgever in Bussel u eveneens wel ontslaan.