Ontslag Bus

Uw werkgever in Bus mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bus zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bus

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bus. Uw werkgever in Bus mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bus arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bus niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bus te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bus u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bus of met bevallingsverlof bent in Bus.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bus kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bus die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bus
 • Als u in Bus lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bus wilt opnemen;
 • Omdat u in Bus lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bus lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bus wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bus op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bus

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bus. Uitzonderingen in Bus;
 • Als uw werkgever in Bus bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bus aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bus gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bus niet geschikt voor uw werk in Bus of
 • u functioneert niet voldoende in Bus.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bus

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bus niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bus of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bus verblijft, dan mag uw werkgever in Bus u eveneens wel ontslaan.